ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਟੈਸਟ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੰ. ਮਾਤਰਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 7
ਵਰਨੀਅਰ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 7
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ